,کتاب,دیوارهای,برشی,منتشر,شد" name="keywords" />
اخبار > کتاب دیوارهای برشی منتشر شد


نسخه چاپي      ارسال به دوست    

   کتاب دیوارهای برشی منتشر شد

 
    

کتاب  " دیوارهای برشی " تالیف دکتر علی خیرالدین، استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان، عضو کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و عضو کمیته دائمی بازنگری آیین نامه بتن ایران و مهندس ابراهیم امامی، کارشناس ارشد سازه و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه پیام نور در 888 صفحه توسط انتشارات دانشگاه سمنان به چاپ رسید.كمبود شديد منابع علمي و مدون در زمينه تحلیل و طراحي انواع ديوارهاي برشي، نویسندگان را بر آن داشت تا كتاب حاضر را در یازده فصل متنوع تهيه و تقديم جامعه مهندسی نمايند. مطالب ارایه شده در فصول مختلف این کتاب به مهندسين و متخصصين امر كمك مي كند كه با شناخت صحیح رفتار و نحوه تحلیل و طراحي انواع ديوارهاي برشي، ساختمان ها را به طور مطلوب و اقتصادي طراحي نمايند.

مجموعه حاضر که حاصل تجربه بیش از بیست و پنج سال تدریس و انجام محاسبات و طراحی سازه های بتن آرمه توسط نویسندگان می باشد،         می تواند به عنوان بخشی از منبع درسی دروس ساختمان های بلند در مقطع دکترای سازه و زلزله، سازه های بتن آرمه پیشرفته در مقطع کارشناسی ارشد و پروژه سازه های بتن آرمه در مقطع کارشناسی مهندسی عمران قرار گیرد. مطالب کتاب به نحوی تهیه گردیده که مهندسین محاسب جهت طراحی دیوارهای برشی در دفاتر طراحی و مهندسین مشاور بتوانند به راحتی از آن استفاده نمایند. در نگارش کتاب سعی شده است علاوه بر ارائه مفاهیم پایه ای و تئوری مربوطه، از ضوابط آیین نامه های معتبر دنیا، از جمله آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-2014، آیین نامه فولاد آمریکا             AISC 341-10، آیین نامه بتن ایران (آبا) و مبحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان (سال 1392) استفاده گردد. در انتهای اکثر فصل ها، مثال های حل شده زیادی ارائه گردیده که در تنظیم آن ها سعی شده علاوه بر روشن شدن نکات مفهومی، طراح بتواند در حل مسائل کاربردی از آن ها             بهره گیرد. در حل مسائل از هر دو آیین نامه ACI 318-14 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392) استفاده گردیده است.

مجموعه حاضر در یازده فصل زير تنظيم گرديده است:

فصل اول:  آشنایی با دیوارهای برشی

در فصل اول، ابتدا تعریف دیوار برشی مطرح، سپس انواع دیوارهای سازه ای و برشی مورد بررسی قرار گرفته و رفتار، کاربرد و مدهای خرابی دیوار برشی بتن آرمه مورد بحث قرار گرفته است. هم چنین در انتهای فصل، نحوه اجرای دیوار برشی بتن آرمه به همراه جزییات میلگردگذاری ارائه شده است.

فصل دوم:  طـراحـي دیوارهای بتن آرمه بر اساس آیین نامه بتن آمریکا ACI 318-2014 و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (1392)

در فصل دوم، ابتدا به بررسی ترکیبات بار و ضرایب افزایش بار و تقلیل مقاومت و روش های تحلیل و طراحی سازه های بتن آرمه بر طبق دو آیین نامه ACI 318-2014 و آیین نامه بتن ایران (آبا-1379) پرداخته شده است. سپس با ذکر نکات و ضوابط عمومی تحلیل و طراحی دیوارهای بتن آرمه مربوط به دو آیین نامه مذکور در مقایسه با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش 1392) پرداخته و در نهایت ضوابط و دیدگاه های آیین نامه­ای در مورد تحلیل و طراحی دیوارهای باربر و دیوارهای برشی بتن آرمه به همراه ذکر مثال های متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم: دیوارهای برشی کوپله

در فصل سوم، به معرفی و رفتار و مزایای دیوارهای برشی کوپله پرداخته شده است. هم چنین به مطالعات موردی و کاربرد دیوارهای کوپله در پروژه­های بزرگ عمرانی اشاره گردیده است. در انتهای فصل، انواع تیرهای رابط و تاریخچه تحقیقات در این خصوص بیان شده و با ذکر چند مثال، نحوه تحلیل و طراحی این گونه دیوارها ارائه شده است. 

فصل چهارم:  دیوارهای سازه ای ویژه ای

فصل چهارم که ترجمه کامل فصل سیزدهم کتاب پروفسور جک میلی می باشد، استفاده از دیوارهای سازه ای ویژه را مرور می کند و قوانین اصلی طراحی این گونه دیوارها را معرفی می کند و مشاهدات رفتاری این گونه دیوارها را مورد بررسی قرار می دهد. سپس تحلیل، طراحی و نحوه ساخت این گونه دیوارها در جزییات بحث می شود. اگرچه الزامات طراحی از ACI 318-2014 اقتباس شده است ولی سعی شده است ضوابط آیین نامه های ساختمانی دیگر نیز در جایی که کاربرد داشته باشد ارائه شوند.

فصل پنجم: جانمایی و تخمين تعداد ديوارهاي برشي مورد نياز در ساختمان هاي بتن آرمه

در فصل پنجم، به منظور آشنايي مهندسان محاسبي كه به تازگي كار طراحی سازه ای را آغاز نموده اند، رابطه اي براي تخمين مساحت مورد نياز ديوارهاي برشي در ساختمان هاي بتن آرمه معرفي مي شود. هم چنین موقعيت و جانمایی بهینه ديوارهاي برشي با پلان های مربع مستطیل، مثلثی و  L شکل با منظور نمودن عوامل چهارگانه پیچش، صلبیت سقف، تغییرمکان جانبی نسبی و نیروی بالارانش تعیین گردیده است.

فصل ششم: اندرکنش قاب-دیوار برشی

در فصل ششم، ابتدا رفتار و مزایای سیستم مختلط دیوار برشی-قاب خمشی مطرح، سپس دیدگاه های آیین نامه های مختلف در مورد اندرکنش قاب-دیوار ارائه شده است. هم چنین نحوه تعیین نیروهای اندرکنش و سهم قاب و دیوار برشی با روش های متداول مطرح و روابط حاکم بر سیستم قاب-دیوار بیان گردیده است. در انتهای فصل، با ذکر چند مثال کاربردی، تاثیر حضور توأمان قاب و دیوار جهت روشن شدن بهتر موضوع مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل هفتم: دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی

در فصل هفتم، به مزایا و معایب، محدودیت های کاربردی و ضوابط طراحی دیوارهای برشی بتن آرمه در سازه های فولادی پرداخته شده است.

فصل هشتم:  دیوارهای  برشی مرکب

در فصل هشتم، در ابتدا به معرفی انواع و ساختارهای دیوارهای برشی مرکب بتنی-ورق فولادی و ضوابط آیین نامه ای آن ها پرداخته می شود و در انتهای فصل نیز به طور اختصار مطالبی در مورد دیگر دیوارهای برشی مرکب از جمله، دیوار برشی مرکب مصالح بنایی- بتن آرمه، چوبی- شیشه ای پرداخته می شود.

فصل نهم: هسته های مقاوم بتن آرمه

در فصل نهم، ابتدا سیستم سازه ای هسته مقاوم معرفی گردیده، سپس کاربرد هسته های مقاوم در سازه های بلند مطرح دنیا ارائه شده و تئوری تابیدگی در هسته های تحت اثر پیچش یکنواخت و معادلات حاکم بر هسته ها بیان می گردد. هم چنین تأثیر کوپله کردن هسته های مقاوم بتنی و پدیده رانش معکوس که طی تحقیقاتی توسط مولفان انجام شده، مورد مطالعه قرار می گیرد.

فصل دهم:  مقاوم سازي ديوارهاي برشي بتن آرمه

در فصل دهم، مقاوم سازي ديوارهاي برشي بتن آرمه با استفاده از ورق فولادي و کامپوزیت FRP مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

فصل یازدهم: ديوارهاي برشي فولادی

و در نهایت در فصل یازدهم كتاب، با معرفی کامل انواع دیوارهای برشی فولادی، به نمونه های اجرایی کار شده در ساختمان های مهم دنیا اشاره شده است. سپس با ذکر تاریخچه تحقیقات انجام شده در این زمینه به تحلیل و طراحی این نوع سیستم پرداخته و دیدگاه های آیین نامه AISC 341-10 مطرح می گردد. در پایان این فصل نیز به مطالعه موردی بلندترین دیوار برشی فولادی دنیا واقع در کشور چین پرداخته شده است.

کتاب مذبور توسط انتشارات سیمای دانش به آدرس تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان 12 فروردین، پلاک 320 (66460545-021 و 66493701-021) و مرکز انتشارات دانشگاه سمنان به آدرس سمنان، میدان دانشگاه، روبروی پارک سوکان، پردیس شماره یک، (33383270-023) توزیع می گردد.

 


      

 

گروه خبری :اخبار سایت    1395/10/24 ساعت :١٥:٠٠     تعداد نمایش:3259    کد خبر:١٠٦٦٧

 Copyright  © 2018 kheyroddin.semnan.ac.ir . All rights reserved