آخرین اخبار دانشگاه

استاد ممتاز دانشگاه سمنان عضو هیأت علمی نمونه کشوری شد

بر اساس ارزیابی های انجام شده از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، دکتر علی خیرالدین استاد ممتاز دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیأت علمی نمونه کشوری انتخاب و مورد تقدیر قرار گرفت .

آرشیو