آخرین اخبار دانشگاه

دکتر علی خیرالدین به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه سمنان و استان معرفی شد

در نخستین دوره انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه سمنان دكتر علي خيرالدين (عضو هیات علمی دانشكده مهندسي عمران) به‌عنوان استاد ممتاز این دانشگاه انتخاب و معرفي شد

آرشیو