آخرین اخبار دانشگاه

دانشمندان ۲ درصد برتر سال ۲۰۲۲ (انتشار داده ها: ۲۰۲۳)

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان از افزایش پژوهشگران ۲ درصد برتر دانشگاه سمنان در سال ۲۰۲۲ خبر داد و گفت: بر اساس رتبه بندی منتشر شده در پایگاه علمی Elsevier ، نام ۲۱ پژوهشگر از دانشگاه سمنان در میان دانشمندان ۲ درصد برتر جهان در سال ۲۰۲۲ قرار گرفت .

آرشیو