چاپ دوم کتاب دیوارهای برشی منتشر شد

كتاب «دیوارهای برشی» تالیف دکتر علی خیرالدین استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان، استاد مدعو دانشگاه تگزاس آمریکا، عضو کمیته تخصصی مبحث نهم مقررات ملی ساختمان و عضوکمیته دائمی بازنگری آیین نامه بتن ایران و مهندس سیما آرامش کارشناس ارشد سازه، توسط انتشارات دانشگاه سمنان به چاپ دوم رسید

کلمات کلیدی

تصاویر

 -

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *